תקנון הקורס

‏13/03/2023
תקנון הקורס הדיגיטלי של עדה לזורגן

הקדמה
ברוכים הבאים לאתר הקורס הדיגיטלי של עדה לזורגן (להלן: “האתר”). האתר מהווה פלטפורמת למידה והכשרה דיגיטלית (Online) למקצוע מאפר/ת, אשר בו תלמדו כלים וטכניקות בשיטה הייחודית של המאסטרית באיפור עדה לזורגן (להלן: “הקורס”), והכל כדי להכשירך להיות מאפר/ת מקצועי/ת ולהשתלב בתעשיית האירועים, בידור, אופנה ומדיה חברתית.

האתר מופעל ע”י צד שלישי, חברת רמי ליפשטט בע”מ (להלן: “החברה”), אשר אחראית על תפעול האתר, שיווקו, מכירות, שירות לקוחות ותמיכה טכנית.

על כל מבקר/ת ו/או גולש/ת באתר, לרבות מי שנרשם ורכש את הקורס (להלן: “המשתמש”) יחולו הוראות תקנון זה, אשר יהוו את הסכם ההתקשרות בין החברה למשתמש ואת תנאי השימוש באתר החלים על כל משתמש, דהיינו: תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין האתר ו/או החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל ביקור ו/או כניסה ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולה באתר לרבות, אך לא רק, גלישה ו/או צפייה ו/או התרשמות ו/או עיון בדפי האתר ו/או רכישת הקורס באתר ו/או ביטול רכישה שבוצעה באתר ו/או רישום לאתר ופתיחת חשבון ו/או פניות לשירות לקוחות ו/או יצירת קשר עם החברה ו/או כל שימוש שהוא, עקיף או ישיר באתר (להלן: “שימוש באתר”).

הגלישה באתר ו/או הרשמה ורכישת הקורס מהווים הסכמה מלאה של המשתמש להוראות ותנאי תקנון זה ולרבות לכל הוראה ו/או תנאי המוצגים באתר בעת השימוש. משתמש אשר אינו מסכים לאחד (או יותר) מתנאי והוראות תקנון זה ו/או התנאים וההוראות אשר מוצגים באתר נדרש לחדול מידית מכל שימוש באתר ולהימנע מצפיה ו/או ביצוע פעולות באתר לרבות, ביצוע הרשמה ורכישת הקורס באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או לעדכן בכל עת את התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. כל שינוי ו/או עדכון שערכה החברה בתקנון יחייב את המשתמש למן הרגע בו פורסם התקנון המעודכן באתר. כל שימוש באתר לאחר פרסום של תקנון מעודכן יהווה הסכמה מלאה לשינויים ו/או לתוספות ו/או לעדכונים שבתקנון המעודכן, כל זאת בתנאי שזכויות המשתמש בגין רכישת הקורס לא תיפגענה (לדוג’: במקרה בו משתמש רכש את הקורס לצפייה חוזרת ובלתי מוגבלת לתקופה של עד 6 חודשים, בכל מקרה בו ישתנו תנאי משך הצפייה או כמות צפייה חוזרת בשיעורים, לא יחול השינוי על משתמש שרכש את הקורס טרם השינוי).

בעצם ביצוע הרשמה ורכישת הקורס, המשתמש מצהיר ומאשר כי קיבל את מלוא המידע והסברים הנוגעים לתכנים שיועברו בקורס כמפורט באתר ו/או שקיבל בשיחה טלפונית עם נציג החברה, ולאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו ומטרותיו, וכי הוא נרשם ורכש את הקורס הנ”ל בדעה צלולה ומרצון חופשי, וכי הוא קראתי, הבין ומסכים לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 5 בפרק א’ לעיל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לפרסומים באתר, תגברנה הוראות התקנון העדכני.
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 5 בפרק א’ לעיל, ככל שתתגלע מחלוקת כלשהי בין משתמש לחברה בנוגע לביצוע פעולה ו/או שימוש אחר באתר, לעניין המחלוקת יחולו הוראות התקנון אשר היה מפורסם באתר במועד ביצוע הפעולה ו/או השימוש באתר או ההוראות שהיו בעת הרכישה, בהתאמה לפי העניין.
כחברה שומרת חוק, שינויים בתקנון זה שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין אף אם לא עודכנו בפועל בתקנון. כל שתהא סתירה כלשהי בין התקנון להוראות כל חוק ודין תקף, תגברנה הוראות החוק והדין התקפים למועד הרלבנטי.

כל הכותרות בתקנון זה מופיעות לצרכי נוחות בלבד ואין לתת פרשנות כלשהי לתנאי ו/או הוראה בתקנון זה לפי לשון ו/או משמעות הכותרות.
לצרכי נוחות בלבד, חלק מתקנון זה מנוסח בלשון זכר-יחיד, אולם מתייחס לשני המינים, יחיד ורבים, ללא הבחנה.
האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש אישי, כמות שהם (“AS IS”) וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של החברה ו/או של כל גורם הקשור בה, בהתאם להוראות ותנאי תקנון זה. השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, בהתאם לפרק האחריות, להלן בתקנון זה.

תמצית מסלולי הקורס, מחירים, הטבות ותנאי ביטול.
קורס האיפור הדיגיטלי של עדה לזורגן נוצר על מנת לפרוץ את גבולות המקום והזמן ולאפשר לכל אחד לרכוש את כלים וטכניקות בשיטה הייחודית של המאסטרית עדה לזורגן על מנת להפוך למאפר מקצועי ולהשתלב בתעשייה המשגשגת בארץ ובעולם. במסגרת השיעורים בקורס, עדה מלמדת בהדרכות והסברים מפורטים צעד אחר צעד בשיעורים דיגיטליים מוקלטים את כל השיטות הטכניקות והכלים הדרושים להכשיר אותך כמאפר/ת מקצועי.
הקורס כולל 9 שיעורים מוקלטים בווידאו, המחולקים לפי נושאים. 

אורך כל סרטון נע בין 12 דק’ ל-45 דק’ (משך שיעור ממוצע כ-22 דק’). סה”כ 3.5 שעות לימוד. בעתיד הקרוב יתווסף לקורס שיעור בונוס נוסף (ללא עלות נוספת), בהתאם לשיקול דעת החברה.

רוכשי הקורס רשאים לצפות בשיעורים, צפיה חוזרת ללא הגבלה. הצפייה בשיעורים מוגבלת ל-2 מכשירים בלבד (לדוג’: מחשב, וטלפון נייד).

הקורס מוצע בשני מסלולים לבחירה, כדלקמן:

מסלול פרימיום:
9 שיעורים מוקלטים בווידאו (כמפורט בסעיף 4 להלן).
מבחן מקצועי – שנערך בשני חלקים: בחינה תיאורטית המתייחסת לתכני השיעורים הדיגיטליים בקורס ובחינה מעשית הכוללת איפור מלא על מודליסטית מטעם הנבחנת.*
(*הבחינה תתקיים אחת לחודש בסטודיו עדה לזורגן ברח’ יגאל אלון 126 תל אביב – במועד שיפורסם מראש באתר – ומותנית במינימום 10 נרשמים למועד הבחינה).
קבלת תעודת מאפר/ת מקצועי/ת מוכר/ת (קבלת התעודה מותנית בקבלת ציון עובר במבחן).
קבלת כרטיס מאפר/ת מקצועי/ת המקנה הנחות בחנויות המקיימות הנחות למאפרים (קבלת הכרטיס מותנית בקבלת ציון עובר במבחן).
הטבה: רוכשי הקורס במסלול פרימיום יקבלו ערכת איפור מקצועית, אשר מכילה מגוון עשיר ממוצרי האיפור של המותג עדה לזורגן, שהינם רלבנטיים ביותר לתיק מאפר/ת ולעבודה מקצועית עם לקוחות, ובין היתר: מגוון מייקאפים, צלליות, מברשות, מוצרי טיפוח, שפתונים ועוד (פירוט מלא של הערכה יפורסם באתר הקורס או יימסר לפי דרישה).
*תכולת הערכה עשויה להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה.

מסלול מלא:
9 שיעורים מוקלטים בווידאו (כמפורט בסעיף 4 להלן).
הטבה: רוכשי הקורס במסלול המלא, יהיו זכאים ל-10% הנחה ברכישה ראשונה של מוצרים בחנות האונליין של “עדה לזורגן”.
להלן פירוט נושאי השיעורים בקורס:
חלק א’ – עור הפנים ותורת המייקאפים:
נושא שיעור מס’ 1 – עור רגיל עד יבש.
נושא שיעור מס’ 2 – עור מעורב עד שומני.
נושא שיעור מס’ 3 – הברקות.
פירוט: בחלק א’ של הקורס נכיר את סוגי העור השונים ומוצרי הטיפוח המתאימים להם. נלמד את העבודה בשלבים – ניקוי וטיפוח לפי סוג עור והנחת מייקאפ בשכבות (ראשוני וסופי); התאמת גוון המייקאפ והכרת טקסטורות שונות של מייקאפים; מורפולוגיה (תיקון ופיסול הפנים, עבודה עם הארות והצללות); נטרול כהויות סביב אזור העיניים; הנחת ברונזרים, סומקים ושימרים רטובים; הכנת בסיס מבריק וזוהר לצילומים; שימוש נכון במוצרי אבקה (פודרה, ברונזר, שימר, סומק) וקיבוע האיפור לעמידות גבוהה.
חלק ב’ – טכניקות איפורי עיניים:
נושא שיעור מס’ 4 – מראה עדין עד טבעי.
נושא שיעור מס’ 5 – מראה מעושן.
נושא שיעור מס’ 6 – סגנונות שונים של אייליינר
נושא שיעור מס’ 7 – הדבקת ריסים.
פירוט: בחלק ב’ של הקורס נלמד טכניקות שונות לאיפור העיניים; הנחת צלליות; טשטושים; עבודה עם צלליות יבשות ורטובות; מעגל ריסים; מריחת מסקרה; חיטוב נכון להרמת העין והדבקת ריסים מסוגים שונים.
חלק ג’ – השלמות למראה סופי:
נושא שיעור מס’ 8 – מראה עדין עד טבעי.
נושא שיעור מס’ 9 – מראה מעושן.
פירוט: בחלק ג’ של הקורס נלמד עיצוב ומילוי הגבה בכמה סגנונות; טכניקה לשרטוט מבנה הגבה והדגשתה; הכרות ועבודה עם מוצרים שונים; מילוי ותיחום השפתיים בגוונים ומרקמים שונים ותיקוני שפה ועיבוי.

תשלום:
ניתן לרכוש את הקורס (בשני המסלולים) באמצעות כרטיס אשראי, ב-3 תשלומים ללא ריבית או בין 4-12 תשלומים בקרדיט, בהתאם לתהליך הרכישה באתר ולמחירים המעודכנים בו. למען הסר ספק, בכל מקרה בו משתמש ראה בפרסומי החברה מחירים שהינם שונים מהמחירים המעודכנים באתר (לדוג’: עקב מבצע עבר), מובהר כי את החברה יחייב רק המחיר המצוין באתר בעת התשלום בגין רכישת הקורס והחברה אינה ולא תהיה אחראית לפרסומי עבר או פרסומים של משווקים צדדי ג’, שמשתמשים נחשפו אליהם.
גישה לקורס הדיגיטלי של עדה לזורגן, תימסר לכל רוכש עד 24 שעות ממועד אישור חברת האשראי על התשלום בגין הקורס.
תנאי ביטול:
חשוב לדעת! הקורס הדיגיטלי של עדה לזורגן הינו מוצר הניתן ושכפול או העתקה, ללא אריזת יצרן. משכך, בהתאם חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) לא ניתן לבטל את עסקת הרכישה שלו. יחד עם זאת, בשל תודעת השירות הגבוהה של החברה, היא תאפשר למשתמשים שרכשו את הקורס לבטל את רכישת הקורס, בכפוף לתנאים הבאים:
במסלול המלא – ניתן לבטל את הרכישה של הקורס ולקבל זיכוי מלא, עד 72 שעות ממועד הרכישה של הקורס. ביטול לאחר 72 שעות ממועד הרכישה, לא יזכה את הרוכש/ת בהחזר כספי כלשהו.
במסלול פרימיום – ניתן לבטל את הרכישה של הקורס ולקבל זיכוי מלא, עד 72 שעות ממועד הרכישה של הקורס. ביטול העסקה במסלול פרימיום יתאפשר רק לאחר החזר של ערכת האיפור (באמצעות שליח מטעם החברה), שהיא במצב שלם ותקין ומבלי שנעשה בה כל שימוש. במקרה זה, הביטול והזיכוי יתבצע עד 5 ימי עסקים לאחר שערכת האיפור נבדקה ע”י נציג החברה ונמצאה תקינה ושלמה. ביטול לאחר 72 שעות ממועד הרכישה, לא יזכה את הרוכש/ת בהחזר כספי, אלא אם תוחזר ערכת האיפור לחברה במצב תקין שלם ומבלי שנעשה בה כל שימוש. במקרה זה, הרוכש יקבל זיכוי כספי בסך של 700 ₪ בגין החזר ערכת האיפור בלבד, בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
בכפוף לתנאים המפורטים לעיל, משתמש המעוניין לבטל את הרכישה של הקורס, יפנה לחברה בבקשה לבטל את הרכישה, באמצעות תיבת הדוא”ל של החברה. נציג החברה ישוב לפניית המשתמש בתוך פרק זמן שלא יעלה על 2 ימי עסקים. זיכוי של משתמש בהחזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי אמצעי התשלום בו שילם המשתמש עבור רכישת הקורס אותה ביטל, בכפוף לתנאים המצוינים לעיל.

השימוש באתר/בקורס
האתר מציע לרכוש את קורס האיפור הדיגיטלי של עדה לזורגן, באמצעותו תלמדו כלים וטכניקות בשיטה הייחודית של המאסטרית עדה לזורגן על מנת להפוך למאפר/ת מקצועי/ת ולהשתלב בתעשייה המשגשגת בארץ ובעולם. במסגרת השיעורים בקורס, עדה מלמדת בהדרכות והסברים מפורטים צעד אחר צעד בשיעורים דיגיטליים מוקלטים את כל השיטות הטכניקות והכלים הדרושים להכשיר אותך כמאפר מקצועי.
באתר ניתן לרכוש את הקורס באופן מקוון ע”פ הליך הרכישה שבאתר, אולם ניתן גם לרכוש את הקורס באמצעות יצירת קשר טלפוני עם החברה. מובהר בזאת כי בדומה להזמנה באתר, בהליך הזמנה טלפוני יידרש המשתמש למסור את שמו המלא, כתובת ופרטי אמצעי תשלום (כ. אשראי). למען הסר ספק, גם בהליך הזמנה טלפוני החברה לא תשמור ולא תתעד את פרטי אמצעי התשלום של המשתמש.
האתר פתוח לצפייה חופשית, אולם לצורך ביצוע רכישה של הקורס באתר/בטלפון, המשתמש יידרשו לבצע הליך הרשמה, בכפוף להסכמת המשתמש להוראות ולתנאים המצוינים בתקנון זה, ובכפוף לתנאים הבאים:
המשתמש הינו בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לביצוע פעולות משפטיות (בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 וכל דין אחר).
בבעלות המשתמש תיבת דואר אלקטרוני עדכנית ופעילה (E-mail) ומספר טלפון ליצירת קשר;
למשתמש יש מען עדכני בתחום הטריטוריאלי של מדינת ישראל;
המשתמש הינו בעליו של כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות.
בתהליך ההרשמה באתר יידרש המשתמש לציין בטופס את שמו המלא (פרטי + משפחה), כתובת דוא”ל עדכנית, בחירת סיסמא (אופציונאלי – רק בפתיחת חשבון באתר), מספר טלפון ליצירת קשר ומען בישראל; נתוני הרישום, יישמרו במאגר המידע של החברה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאינו נדרש על-פי חוק למסור את פרטיו האישיים וכי המידע נמסר מרצונו ובהסכמתו.
לשיקול דעת החברה, יתכן והמשתמש יידרש בעת הרשמה ו/או רכישת הקורס למסור פרטים נוספים, אשר אינם מפורטים בתקנון זה.
למען הסר ספק, הנתונים אותם ימסור המשתמש בעת ההרשמה ו/או רכישת הקורס יישמרו במאגר המידע של מערכת האתר בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש, למעט במקרים בהם יועברו פרטים רלבנטיים לספקים של החברה.

ככל שהמידע הנכלל בפרטי ההרשמה ו/או רכישת הקורס יהיה מידע שמסווג כמידע פרטי או כמידע רגיש על פי חוק, החברה תרשום את מאגר המידע שלה אצל רשם מאגרי המידע ותנהג בכל האמצעים הקבועים בחוק לאבטחת המידע, לשמירתו, העברתו על פי בקשה למשתמש ומחיקתו בהתאם לבקשת המשתמש.
משתמש אשר נרשם ורכש את הקורס יהיה רשאי למחוק את החשבון האישי שלו בחברה, בכל עת שיחפוץ בכך, באמצעות פניה לתיבת הדוא”ל Lazorgan.digital@gmail.com והחברה מתחייבת למחוק את חשבון המשתמש ולמחוק את הפרטים האישיים של המשתמש בתוך 7 ימי עסקים.
מובהר בזאת כי פרטי כרטיס האשראי של משתמש אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לנציגי החברה ו/או מי מטעמם. בנוסף, כל מידע רגיש שימסור המשתמש בעת ההרשמה לאתר, יוצפן בהצפנה חד כיוונית.

לאחר תהליך ההרשמה של משתמש ופתיחת חשבון (ככל שבוצעו), זה האחרון נדרש לעדכן במדויק ובאמינות באמצעות האתר כל שינוי בפרטיו האישיים, אם יהיו.
האחריות על הזנה של פרטים נכונים בעת ההרשמה ו/או רכישת הקורס האחריות על עדכון הפרטים (במידת הצורך) חלה על המשתמש בלבד. מובהר כי שגיאות ו/או אי דיוקים בהזנת הפרטים באופן מדויק עלולה למנוע ו/או לפגום ביכולת החברה ו/או האתר לספק למשתמש את הקורס שרכש ושירותים נוספים, ככל שיהיו. במידה ותימנע ו/או תיפגם יכולת החברה לספק למשתמש קורס שרכש בעקבות הזנה של פרטים שגויים או לא מדויקים ע”י המשתמש בעת הזמנת מוצרים ו/או ההרשמה לאתר ו/או בעקבות אי עדכון של שינויים בפרטים ע”י המשתמש, לחברה לא תהא אחריות בגין כך, אלא אם המשתמש פנה לחברה ותיקן את פרטיו.
באחריות המשתמש שרכש קורס לשמור בסודיות מוחלטת את הסיסמא שהוא בחר בעת ההרשמה ו/או רכישת הקורס, וזאת כדי למנוע זליגה של פרטי משתמש ובפרט כדי למנוע התחזות למשתמש רשום אחר. האחריות לשמירה על פרטי משתמש וסיסמא בסודיות מוחלטת מוטלת באופן מוחלט ובלעדי על המשתמש.
משתמש שנרשם לאתר ו/או רכש את הקורס מתחייב לשמור בהקפדה על שם המשתמש והסיסמה האישית שלו ולנקוט בזהירות וסודיות בשמירה על פרטים אלה. מובהר ומוצהר כי החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש ו/או צד שלישי מטעמו יעשו ולא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למשתמש רשום כתוצאה מאי שמירה על פרטי ההתחברות לחשבון בדיסקרטיות מוחלטת.
השימוש באתר ו/או בקורס נועד אך ורק לשימוש אישי ולמטרות חוקיות, לאזרחי ישראל מעל גיל 18, ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים ו/או שימושים עסקיים אחרים.
שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ונועדו עבור המשתמש שרכש את הקורס בלבד. למשתמש אשר רכש את הקורס חל איסור מוחלט לשתף ו/או להעביר את שם המשתמש והסיסמא לצד שלישי כלשהו.
כל משתמש רשום מתחייב להודיע מיד לחברה או למי מטעמה, על כל גילוי של שימוש לא מורשה בשם משתמש, סיסמה, פרטי חשבון אחרים, ו/או על כל הפרה (לרבות הפרות אבטחה) אחרת, של כל גורם ו/או משתמש אחר באתר/בקורס. בנוסף, בכל יציאה מהאתר על המשתמש הרשום להתנתק באופן מסודר בסיומה של כל התחברות.
כל משתמש שרכש את הקורס מתחייב לפצות ולשפות את החברה בכל מקרה בו יעביר לאחר את פרטי ההתחברות לקורס ויאפשר לו לצפות בו ללא תשלום בגין רכישת הקורס ו/או בכל מקרה בו יגרם נזק לחברה או לאדם אחר כתוצאה מגילוי פרטי ההתחברות (שם משתמש וסיסמא) ו/או חדירה לחשבונות האישיים, בשל התרשלות המשתמש רשום בשמירה על הפרטים בסוד או העברתם בשוגג או בזדון, לצד שלישי כלשהו. כמו”כ החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש רשום כתוצאה משימוש על ידי אדם לא מורשה בחשבון האישי או שימוש לא מורשה בשירותי החברה. מערכת האתר תזהה אוטומטית משתמש רשום ובעל חשבון באתר באמצעות שימוש ב-Cookies (ראה הרחבה בעניין זה בפרק הגנת הפרטיות בתקנון זה להלן.
לאחר ההרשמה לאתר ורכישת הקורס, בכל כניסה לאתר/לקורס, מערכת האתר יכול ותזהה את המשתמש באופן אוטומטי (רק במקרה בו המשתמש אפשר את זכירת פרטיו), ועל כן, החברה ממליצה למשתמש להקפיד על התנתקות בטוחה מן השימוש באתר (באמצעות לחיצה על כפתור “התנתק”), וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב/מכשיר גישה לפרטי המשתמש הרשום והתחזות אליו.
האחריות על צפייה ושימוש בקורס חלות על המשתמש באופן בלעדי.
המשתמש אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר לרבות הכנסת שינויים בתוכנה, בחומרה או במוצר, להוסיף פריטים זרים, לפרוץ (hacking) או להתחקות אחרי קודים של חומרה או תוכנה של החברה או שרתי החברה. המשתמש אינו רשאי וחייב לעשות כל שביכולתו על מנת להימנע מלפגוע במוצרי ו/או שירותי החברה ובזכויות החברה במוצרים ו/או שירותים אלה בכל דרך ולרבות לא להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים למעט לשמירת עותק אחד מהמידע לשימוש אישי שאינו מסחרי על גבי מחשב ביתי אחד ו/או מכשיר סלולרי חכם אחד, ובלבד שהועתקו או נרשמו כל זכויות היוצרים במידע ומקורם, כאמור בתקנון זה.
המשתמש מצהיר ומאשר שידוע לו שכל שינוי או שימוש אחר בתכנים ו/או במידע ו/או בפריטים האמורים לעיל (להלן: “המדיה”), מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של החברה ו/או צדדי ג’. השימוש בכל פריט מדיה מן האתר/הקורס על גבי אתר ו/או פלטפורמה ו/או רשת מחשבים אחרת (שאינו של החברה) הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, סרטונים, קבצי אודיו, וכל מדיה אחת המוצגת באתר/קורס ומיועדים למשתמשים באתר, בין אם לצורך הפקת רווח ובין שלא, ובהתאם לתנאים ולהוראות בתקנון זה.
המשתמש מתחייב להימנע מעשיית שימוש באתר, בשירותים המוצעים בו ובמדיה המצויה באתר ו/או בקורס למטרות פוגעניות ו/או אסורות ו/או לא חוקיות, ולרבות, אך לא רק, מעשיית שימוש באתר שיש בה:
לפגוע, להטריד או להזיק לאחרים בניגוד לחוק.
לעשות שימוש בזהות של אדם אחר, או פרטי אימייל של אדם אחר לצורך שימוש בשירותי החברה ובאתר/קורס.
להשתמש בשירותים ובמידע המוצעים באתר כדי לעשות שימוש לא חוקי ו/או למטרות ניצול לרבות, ומבלי לגרוע, שימוש בשירותים כדי להתחזות לאדם או ישות אחרת.
לעשות שימוש בעל אופי סחיר ו/או עסקי ו/או ליהנות מטובות הנאה כלשהן, לרבות תשלום של צדדי ג’, בכל דבר הנוגע לשירותי החברה ו/או לאתר/קורס. בכלל זה, המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר/קורס, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, או כל שימוש אחר שאינו אישי.
להחביא או להסתיר, בכל דרך שהיא את כתובת ה- ip בה המשתמש עושה שימוש, לרבות התחברות לאתר באמצעות פרוקסי (Proxy).
להסיר או לשנות את המידע והתוכן באתר/בקורס ובכלל זה, המשתמש אינו רשאי להציב פרסומות מכל סוג ו/או כל תוכן אחר באתר/בקורס.
לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ו/או בקורס, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.
לגלוש אל האתר מאתר אחר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי ו/או לקשר בין האתר לאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי .
להפריע או למנוע את הספקת שירותי החברה או הרשתות שמעניקות לחברה את האפשרות למתן השירותים שלה, לרבות פריצה (Hacking) ו/או הפרעה לשרתי האתר/קורס בכל דרך ולכל מטרה שהיא.
לכרות או לאסוף מידע של אנשים אחרים העושים שימוש בשירותי החברה או בהקשר להם, לרבות, ולא רק, מידע פרטי המוגן על פי חוק, ולא לעשות שימוש בכל אמצעי שנועד לאיסוף מידע כגון “cookies “pixel tags” וכל אמצעי מכל מין וסוג שהוא לכרייה ואיסוף מידע.
למכור, או לנסות למכור, קורס שנרכש ע”י משתמש בכסף או בקבלת טובת הנאה ו/או בכל אמצעי שווה ערך ו/או בכל דרך אחרת.
לפגוע ביכולת האתר/קורס לפעול באופן רגיל ותקין או לפגוע ביכולת החברה לתת שירותים או לנהוג בכל דרך שיש לה השפעה שלילית על שימוש של יתר המשתמשים באתר/בקרוס. בכלל זה המשתמש ימנע מביצוע כל פעולה העלולה לפגוע ו/או לפגום בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במשתמשים אחרים באתר ו/או בזכויותיהם.
להשתמש בשירותי ו/או מוצרי החברה בכל דרך המהווה הפרה של חוקי מדינת ישראל.
להשתמש בשירותי החברה כדי לרמות ו/או להיעזר באמצעים כדי לרמות, למשל באמצעות שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוכנות של צדדים שלישיים, או בכל דרך אחרת, בין אם טכנולוגית ובין שלא, שנועדו להיכנס ולשלוט על חלק או כל השירותים של החברה הניתנים באתר.
המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, אשר גרמו לנזק לחברה, לרבות אלה הנזכרים לעיל.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מכל משתמש באתר/בקורס, לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או בקורס, באופן זמני או לצמיתות, וכאשר המדובר על הפרת תנאי ו/או הוראה מתקנון זה ו/או ביצוע פעולה פוגענית ו/או לא חוקית ע”י משתמש, כאמור לעיל. מובהר בזאת כי משתמש שהחברה המפעילה מנעה ממנו לעשות שימוש באתר (חלקי או מלא), אינו רשאי להירשם לאתר תחת זהות שונה, ועקיפת המניעה לשימוש באתר תהווה הפרה יסודית חמורה של תקנון זה.
מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, הרי שמובהר כי ביצוע הליך הרשמה ו/או רכישת הקורס ע”י משתמש מהווה ראיה חותכת לכך שהמשתמש הסכים לתנאים ולהוראות בתקנון זה.
במקרה בו משתמש אישר לחברה לשלוח אליו דברי דואר אלקטרוני לרבות פרסומות והצעות שיווקיות, המשתמש יהא רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לתיבת דוא”ל: Lazorgan.digital@gmail.com.

אספקה
הקורס ייפתח בפניך באמצעות קישור לאחר השלמת הרכישה, לחלופין בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תתריע עליה בפני האתר התוכנית תישלח במייל שיסופק על ידך בתוך 3 ימי עסקים מרגע הרכישה.

הגנת הפרטיות
כפי שצוין לעיל, לצורך ביצוע הליך הרשמה ו/או רכישת הקורס, המשתמשים יידרשו למלא ו/או למסור את פרטיהם האישים (כגון שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון ליצירת קשר וכד’).
כל הפרטים שמשתמש נדרש להזין בעת הרשמתו לאתר מוצפנים ע”י החברה בהצפנה א-סימטרית (חד כיוונית).
החברה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצד שלישי בניגוד לדין, פרט למסירת פרטים חיוניים לצדדים ג’ רק לצורך השלמת שירות ואספקת מוצרים ו/או שירותים למשתמש, לרבות שירותי תמיכה באתר/קורס, ופרט למקרים הבאים:
במקרה של מחלוקת משפטית בה המשתמש צד ואשר תחייב את חשיפת המידע;
במקרה של קבלת צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע שנצבר עליו במערכת האתר לצד שלישי;
במקרה שמשתמש ביצע שימוש בלתי חוקי באתר;
במקרה בו החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובכפוף לכך שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
במקרה שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו.
ההגנה על פרטיות מידע של משתמש כפופה לחוק ובכל מקרה בו חשיפת הפרטים תידרש ע”י גוף הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט, תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע”י המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן באותן נסיבות.
שום פרט מפרטי כרטיס האשראי של משתמש אינם מוצגים ו/או נשמרים במאגר המידע של החברה. בכל תשלום המתבצע באמצעות כרטיס אשראי, המשתמש מועבר לדף אינטרנט של חברת הסליקה ומזין את פרטיו במישרין לחברת הסליקה “משולם פתרונות תשלום” (להלן: “חברת הסליקה”). חברת הסליקה עומדת בתקן אבטחה PCI-DSS – level 1 (ראשי תיבות של Payment Card Industry Data Security Standard – תקן שנוצר על ידי 5 חברות כרטיסי האשראי הגדולות – ויזה, מסטרקארד, JCB, Discover ואמריקן-אקספרס – אשר נועד להבטיח הגנה על נתוני כרטיסי אשראי בכל סביבה בה הם מאוחסנים, מועברים או מעובדים) ומאובטחת ומעודכנת בתקן הצפנה SSL (פרוטוקול ורסטילי שמטרתו אבטחה בשיטות קריפטוגרפיות חזקות למניע, ציתות, זיוף, או חבלה של תעבורת המידע). מובהר כי החברה ונציגיה אינם נחשפים לפרטים המוזנים ישירות לחברת הסליקה, בדף התשלום.
החברה משתמשת באתר ב-“עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות ולא רק, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ביצוע פעולות ורכישות ע”י כלל המשתמשים, אימות פרטים, וכן התאמת השירותים לצרכים אישיים של משתמשים ולצרכי אבטחת מידע. טכנולוגית ה– Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של האתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי ונכון ולעדכן את החברה בכל שינוי שחל במידע שנמסר.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע ביכולת לזהות אותו ולא להסתיר את כתובת ה- IP בה הוא עושה שימוש, כאמור לעיל, לתכלית מניעת גניבת זהויות.
נא ראו גם מסמך מדיניות שמירה על פרטיות המוצג באתר.

קנין רוחני ו/או זכויות יוצרים
המשתמש מצהיר ומאשר כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בקורס ו/או בתכניו ו/או במדיה המוצגת למשתמש, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תרשומות, רשימות לסוגיהן ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: “המידע”) – הינם של החברה ו/או של סטודיו עדה לזורגן בע”מ ו/או של ספקים של החברה בלבד, לפי העניין.
באמצעות השימוש באתר ו/או רכישת הקורס ובכפוף להוראות תקנון זה, החברה מקנה למשתמש רשות, הניתנת לביטול ושאינה ניתנת להעברה, לגישה ושימוש אישי (בלבד) במידע, כמפורט לעיל. בהסכמתו לשימוש אישי, המשתמש מביע הסכמה שלא לעשות כל שימוש אחר, למעט למה שיועד על ידי החברה. כללים אלה יחולו גם על כל עדכון עתידי בשירותי החברה ו/או בקורס ו/או במוצריה ו/או בהוראות ותנאי תקנון זה.
המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר כי הצפיה באתר ו/או רכישת הקורס אינה מקנה לו, ולא תקנה לו בעתיד, כל זכויות קנייניות, מכל סוג שהוא במידע הנ”ל, וכי ידוע לו שאין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו.
המשתמש מסכים מצהיר ומאשר כי ידוע לו שחל איסור מוחלט לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, ואין לעשות שימוש בתוכן שמוצג באתר או בקורס, לרבות ומבלי לגרוע : לאחסן, לתרגם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לערום, להתאים, ליצור יצירות נגזרות מהמידע באתר או בקורס אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. כמו כן המשתמש מסכים, מצהיר ומאשר שאסור לו לגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
אחריות לשימוש באתר
השימוש באתר ו/או בקורס, ביצוע כל פעולה אחרת באתר, רכישת הקורס והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של המשתמש.
האתר ו/או הקורס והתכנים שבהם ניתנים לשימוש אישי, כמות שהם (“AS IS”) וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של החברה ו/או של כל גורם הקשור בה, בהתאם להוראות ותנאי תקנון זה. השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, בהתאם לפרק זה.
החברה עושה כל מאמץ לשמור על פעילות סדירה ותקינה של האתר ו/או הקורס. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע ו/או שיינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות בתשתיות התקשורת המאפשרות כניסה וחיבור לאתר/קורס, ואשר ימנעו ממשתמש להתחבר לשרתי האתר/קורס ולעשות שימוש תקין באתר ו/או בקורס, לרבות ברכישת הקורס מהאתר.
החברה אינה מתחייבת כי הקבצים או הקישורים שנמצאים ו/או יימצאו באתר יובילו את המשתמש לדפים פעילים. החברה אינה אחראית לתוכנם, מהימנותם ודיוקם של הקבצים ו/או הקישורים באתר ולא תישא באחריות כלשהי בגין השימוש בקישורים המופיעים באתר, לרבות האחריות בגין תוכנם והמידע שפורסם בהם. האתר ו/או החברה לא יישא באחריות בגין נזק כלשהו, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתמש.
החברה ומי מטעמה רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר (“באנרים”). האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לאתר ו/או לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של האתר ו/או החברה המפעילה לרכישת השירותים או המוצרים הכלולים בפרסומות כאמור.
בהצגת המוצרים של ספקים (צדדי ג’ שאינם סטודיו עדה לזורגן) באתר ו/או בקורס אין משום הצהרה ו/או התחייבות האתר ו/או החברה בדבר טיבם ואיכותם של מוצרים אלו. כל המידע המפורסם באתר ו/או בקורס אודות מוצרים של ספקים (צדדי ג’ שאינם סטודיו עדה לזורגן), טיבם ואיכותם, הינו מידע שנמסר לאתר ע”י הספקים, ואין האתר ו/או החברה אחראים למהימנותו ונכונותו של מידע זה, חרף הקפדה של האתר ו/או החברה לערוך בדיקות פנימיות לכך שהמוצרים של ספקים (צדדי ג’) באתר ו/או המוצגים בקורס הינם איכותיים וטובים.
מובהר בזאת כי המידע לגבי המוצרים המופיעים באתר ו/או בקורס, לרבות התכנים וכל האמצעים הוויזואליים (סרטונים, תמונות וכד’) המיועדים לתיאור והצגת המוצרים הינן לצרכי המחשה בלבד ובמידה ומשתמש החליט לרכוש מוצר כלשהו המוצג באתר ו/או בקורס, הוא עושה כן על דעת עצמו. אי-לכך לא תישא החברה המפעילה בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו למשתמש בקשר עם רכישת המוצרים (מכל גורם) שהוצגו בקורס או באתר והשימוש בהם, לרבות עקב אי התאמתם לצרכי המשתמש.
משתמש אשר יפר תנאי או הוראה בתקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע”י האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.

הדין החל וסמכות שיפוט
הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על הוראות ותנאי תקנון זה ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינם דיני מדינת ישראל.
לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תקנון זה, ובקשר עם כל עניין אחר הקשור באתר ו/או בחברה ו/או בגוף כלשהו הקשור לאתר.

הסכמה לקבלת הודעות מהחברה
ניתן לפנות אל החברה מפעילת האתר בכל שאלה, דבר ועניין הקשורים לאתר, לרבות אך לא רק בהקשר לפעילות האתר, המוצרים המוצגים בו, הזמנות, רכישות, תלונות, פגמים בשירות לקוחות סופק באתר או טלפונית או פרונטלית ע”י נציג האתר, הצבת פרסומת ובאנרים באתר, בחינת אפשרויות לשיתוף פעולה או התקשרות מסחרית עם החברה ו/או האתר ועוד, באמצעות משלוח הודעה לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הדוא”ל: Lazorgan.digital@gmail.com שירות הלקוחות של החברה ישיבו לפניות תוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה.
במקרה בו המשתמש הסכים לכך שהחברה תשלח לו מעת לעת בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון (SMS), מידע בדבר שירותיה, שירותים חדשים, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת מטעמה, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לקבלת ההודעות כאמור, בכל עת, בהודעה לכתובת דוא”ל: Lazorgan.digital@gmail.com.

צוות “הקורס הדיגיטלי של עדה לזורגן”
מאחלים לכם למידה פורה מהנה ומוצלחת!